Firma Maltex Adam Malczyszyn zrealizowała projekt pn. „Narzędzia do wytwarzania termoplastycznych przewodów dla pojazdów nowej generacji„ nr RPDS.01.05.01-02-0439/16

 

Cel projektu: Wprowadzenie innowacji produktowej poprzez wdrożenie do oferty firmy  nowego wyrobu w postaci form do przewodów termoplastycznych dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Okres realizacji: od 2017-07-01 do 2019-04-30, całkowita wartość projektu: 4 920 000,00 zł, wartość kosztów kwalifikowanych: 4 000 000,00 zł, kwota dofinansowania: 1 800 000,00 zł.